"Ribbon Road" ou "Sidewalk Road" entre Miami et Afton, Oklahoma


      


home